Üye Olmanın Avantajları

Nevşehirli İş Adamları, NESİAD ailesine katılarak diğer üye sanayici ve iş adamları ile tanışma ve kaynaşma fırsatını paylaşmış olurlar. Hem de NESİAD’ ın sağladığı dayanışma ortamında yeni iş girişimleri ve projeleri için, ilgili iş adamı kitlesi ile temas kurma imkanı yakalayabilirler.

Bugün NESİAD Nevşehirli İş Adamlarının üye olmakla ciddi yararlar sağlayacakları bir sivil toplum kuruluşudur. Nevşehirli İş Adamlarımızın sahip olduğu yetenekleri kolektif bir güce dönüştürerek üyelerini, dayanışma ve işbirliği yapmaya teşvik etmiş, etkin bir güç ve bilgi birikimi sağlamıştır.

Gücünü üye iş adamlarından alan NESİAD’ a üye olmak, bir ayrıcalığa ortak olmaktır. Bu anlamda yönetim kurulu üyelerinin refere ettiği her Nevşehirli iş adamı derneğimize üye olabilir. NESİAD tüm Nevşehirli İş Adamlarını, ortak amaç ve vizyon çatısı altında buluşmaya davet ediyor.

NESİAD ortak bir gelecek vizyonu sağlıyor…

NESİAD sağladığı ortak gelecek vizyonuyla, üyeleri arasında, ciddi ve kalıcı yatırım ortaklıkları için kapı açıyor. Hızla değişen iş dünyasının yeni değerlerini üyelerine tanıtarak, ülkemizde ve dünyamızdaki değişim trendlerini takip etme fırsatı sunuyor.

Ayrıca NESİAD, yeni çağın işadamı profiline uygun işadamı olmak için çaba harcayanlara, eğitim seminerleri ve programlarına iştirak etme fırsatı sunuyor. Bu eğitim programları, kişisel yetenekleri keşfetme, özgüven ve girişimcilik duygularını pekiştirerek yeni ufuklara açılma cesareti vermektedir. NESİAD üyeleri paylaştıkları zeminin sağladığı imkanları takdirle ifade etmektedirler.