Stratejik Amaçlar

NESİAD’IN HEDEFLERİ

NESİAD, belirlenen amaçlar doğrultusunda yeterli gelir kaynakları ve yeterli sayıda üyeye sahip olmayı, üye memnuniyetinin elde edilmesi ve basın yansımalarının artırılarak, prestijli, güven duyulan, kurumsallaşmış bir sivil toplum örgütü olmayı hedeflemektedir.

 

STRATEJİK AMAÇLAR

 

  • TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI OLUŞTURMAK

NESİAD’ın bünyesindeki işadamları arasında birikim, bilgi ve fikir paylaşımına öncülük ederek işbirliği fırsatları oluşturmak.

Faaliyet Tipi; Toplantılar, Aktiviteler, Yayınlar, Ortak Girişim Organizasyonları, Ticari bağlantılar

  • ÜYELERİN REKABETÇİ GÜCÜNÜ ARTTIRMAK

Üyelerinin daha ileri iktisadi ve sosyal seviyeye ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütmek.

Faaliyet Tipi; Geliştirme Projeleri, Eğitimler

  • ÜYELERİN GÜÇLÜ TEMSİL İLİŞKİLERİ KURMASINI SAĞLAMAK

Çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, kamu kuruluşları ve kamuoyu önderleri ile ilişkiler geliştirerek üyelerinin bu kuruluşlarda güçlü temsil ilişkileri içerisinde olmalarına rehberlik etmek.

Faaliyet Tipi; Ziyaretler, Kurumsal İlişkiler, Meslek grubu çalışmaları, Üst STK üyelikleri

  • GÜÇLÜ TANITIM VE LANSMAN İMKANLARI SUNMAK

Hem basın nezdinde hemde iş dünyası nezdinde NESİAD lehine ciddi etki uyandıracak ve üyelerimizin bilinirliğini ve itibarını artıracak yayın, tanıtım ve lansman çalışmaları yürütmek.

Faaliyet Tipi; Yayin, Ödül, Basın ilişkileri, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Duyurular, Sergiler

  • İŞ DÜNYASI SORUNLARI İÇİN ÇÖZÜM ÜRETMEK

İş dünyasını ilgilendiren konularda projeler hazırlayıp üyelerle ve ilgili kurumlarla paylaşmak ve bu projelerin gerçekleşmesini  sağlamak,

Faaliyet Tipi; Raporlar, Çözüm Projeleri, Workshop/Çalıştaylar

  • KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK

Kurumsal altyapıyı tamamlayıp, işlevsel faaliyetlere odaklanarak kurumsal etkinliği sağlamak ve etki gücünü artırmak.

Faaliyet Tipi; Etki gücü ve katma değeri yüksek yüksek aktiviteler, Kaynak geliştirme çalışmaları, Verimli Kurumsal çalışmalar